Asfaltcentrale komt niet naar Meppel

26-08-2009
Heijmans heeft de gemeente Meppel bericht gestuurd de aanvraagprocedure voor de benodigde vergunningen voor een asfaltcentrale in te trekken en de aangekochte kavel op het bedrijventerrein Oevers D terug te leveren.
Kijk hier voor meer informatie op "Houd Meppel Schoon".
 

Conclusie na TNO metingen: gemiddelde luchtkwaliteit Meppel geen probleem. Wel overschrijding fijnstof op Oevers D

Van augustus 2006 t/m juli 2007 heeft TNO op 9 locaties in de stad de concentratie van stikstofdioxide gemeten. De jaargemiddelde concentratie overschrijdt op geen locatie de grenswaarde van 40 microgram per m zoals die vanaf 2010 geldt.
Op 3 locaties zijn metingen gedaan naar fijnstof. Bij twee meetlocaties is geen overschrijding geconcentreerd. Op Oevers D, de locatie waar de Heijmans asfaltcentrale zou komen, is wel een overschrijding van fijnstof gemeten.
Lees hier meer.
 
Op 26 augustus 2009 heeft het bedrijf Heijmans te kennen gegeven af te zien van de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel.

Om deze reden worden nu geen berichten meer geplaatst. De website heeft momenteel alleen een informatieve functie met daarbij een overzicht van de gebeurtenissen die zich afspeelden in de periode 2003 - 2009.