Afwegingen t.a.v. een asfaltcentrale in Meppel

De vestiging en exploitatie van een asfaltcentrale op Meppeler grondgebied heeft uiteraard gevolgen voor de stad Meppel en de directe omgeving. Dit kunnen zowel negatieve als positie gevolgen zijn.
Onderstaand overzicht is een opsomming van de voor- en nadelen.
Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Denkt u dat het overzicht niet compleet, of juist overcompleet is, dan horen wij dat graag. Gebruik hiervoor het formulier op pagina "Reageren".

Voordelen:

Werkgelegenheid voor 4 5 medewerkers.
Forse invulling van bedrijventerrein Oevers D.
Mogelijke toename van bedrijvigheid en werkgelegenheid (toeleveranciers).
Meppel voldoet aan gestelde voorwaarde zware bedrijvigheid toe te staan aan het Meppeler Diep. Dit i.v.m. verkregen Europees geld en IPR-subsidie.

Nadelen:

Biedt beperkte werkgelegenheid.
Woningen/woonwijken op relatief korte afstand.
24-uurs productie.
120 tot 160 vrachtwagens per etmaal.
Produceert geuroverlast.
Produceert geluidsoverlast (max. toegestane aantal decibellen).
Grote gezondheidsrisico's door fijnstof.
Schoorsteenpijp van 60 tot 65 meter hoog (horizonvervuiling).
Bedreiging van bestaande en toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid, met name in de foodsector.
Opm.:
Met betrekking tot een verhoging van de schoorsteenpijp van 30 naar minimaal 60 meter en de daaraan toegeschreven positieve uitwerking, geeft het onderstaande enige verduidelijking.

Het betreft de omstreden vestiging in Coevorden van het bedrijf IAMS, producent van honden- en kattenvoeding.
Het bedrijf vestigde zich 1998 in Coevorden. Vanaf dat moment waren er aanhoudende klachten uit de omgeving vanwege stankoverlast.
Dit leidde tot een opzienbarend plan om de schoorstenen tot bijna honderd meter te verlengen. Uit twee onafhankelijke onderzoeken bleek echter dat dat het probleem alleen zou verplaatsen. Het zou zelfs een contraproductief effect opleveren: omdat de stank over een groter gebied verspreid wordt, zal de stankhinder juist toenemen. Het plan werd afgeblazen.

IAMS is onveranderd actief in Coevorden. Met circa 240 medewerkers behoort het bedrijf tot de groep van vier grootste werkgevers in Coevorden.