Industrieterrein Oevers D Meppel

Het Industrieterrein Oevers D is een zogenoemd 'nat bedrijventerrein', speciaal ingericht voor het huisvesten van zware industrie (categorie 5-bedrijven). Deze bedrijven zijn veelal afhankelijk van aanlevering over water van grondstoffen.

Het terrein is ruim 36 ha groot en beschikt over een eigen haven (schepen tot 2000 ton) en aanlegkades. De haven heeft een directe verbinding met het Meppeler Diep. Het Meppeler Diep staat weer in verbinding met het landelijke hoofdvaarwegennet.

Klik op de plattegrond voor een vergroting >>
(verschijnt in nieuw venster)


Het industrieterrein is door de gemeente Meppel samen met Volker Wessels' dochter KWS en Royal Haskoning ontwikkeld. De gemeente Meppel ontving ruim vier miljoen euro Europees geld en Investerings Premie Regeling (IPR).

Industrieterrein Oevers D grenst aan de industrieterreinen Oevers A, B en C en heeft een directe aansluiting op de provinciale weg N375.

Het terrein is ingesloten door de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden en de toekomstige nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden.
Het bestemmingsplan voor Oevers D is op 6 februari 1997  door de Gemeenteraad van Meppel unaniem vastgesteld. Het staat zware bedrijven, waaronder een asfaltcentrale, toe.
Hierdoor is het ook mogelijk geworden dat verschillende
betonverwerkende bedrijven zich konden vestigen. Op Staphorster grondgebied, 480 meter verderop, staat de asfaltcentrale van KWS.

Deze opeenstapeling van fijnstof producerende bedrijven heeft ertoe geleid dat er op Oevers D een overschrijding is van de maximale toegestane hoeveelheid aan fijnstof.