Op deze pagina een aantal links naar (interessante) websites van verschillende bedrijven en organisaties.
De getoonde informatie van deze bedrijven en organisaties heeft in meer of mindere mate raakvlakken met de website Asfaltcentrale Meppel.

Milieuonderwerpen:

Milieuhulp
Adviseert over vergunningen, bezwaar maken etc.
Tevens juridische informatie.
Milieudefensie
Actieve milieuorganisatie met campagnes rond binnen- en buitenlandse thema's.
MNGM
Meldpuntennetwerk gezondheid en milieu.
Milieurechtshulp
Dienst van de Bureaus voor Rechtshulp. Voor vragen over milieu, natuur en landschap en ruimtelijke ordening. Men kan rechtshulp bieden, adviseren, en soms ook voor de klant procederen.
Milieuloket
Toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties.
RIVM
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiŽne.
Ministerie VROM
Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Meppel:

Gemeente Meppel
Sterk Meppel (SteM)
PvdA Meppel
CDA Meppel
VVD Meppel
ChristenUnie Meppel
ICC Meppel
Provincie Drenthe
Heijmans N.V.
Politie Drenthe