Samenstelling van asfalt

Eenvoudig gezegd is asfalt is een mengsel van grind, steenslag, zand en een fijnkorrelige vulstof dat met een bindmiddel (bitumen) aan elkaar wordt gekleefd. Door de verhoudingen van de verschillende componenten te wijzigen en door te variŽren in de korrelgrootte, kunnen verschillende eigenschappen aan het asfalt worden meegegeven. Zo zijn er o.a. vloeistofdichte asfaltmengsels, waterdoorlatende mengsels, geluidsreducerende, harde of juist flexibele mengsels te verkrijgen.

Als bindmiddel wordt bitumen verwerkt, een aardolieproduct. Het bitumen wordt geproduceerd in olieraffinaderijen door middel van destillatie van ruwe aardolie. Ruwe olie bestaat voor het grootste gedeelte uit bitumen. Tijdens het proces van destillatie, het verdampen en weer condenseren, worden vluchtige bestanddelen als benzine en gasolie uit de aardolie afgescheiden. Als reststof blijft het bitumen over.
Het bitumen is hoegenaamd niet vluchtig. Alleen bij verhitting verweekt het product en is er sprake van een zekere verdamping.

Bitumen bevat een concentratie aan PAK verbindingen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Dit zijn chemische verbindingen waarvan sommige schadelijk zijn voor mens en milieu.
De concentraties aan PAK verbindingen dienen bij het produceren en verwerken van asfalt beneden de geldende grenswaarden te blijven.

Productie van asfalt

Het productieproces vindt plaats in een asfaltmenginstallatie. Zoals het woord al aangeeft, worden de verschillende componenten als grind, steenslag, zand en bitumen hier gemengd.
Voorafgaand aan het mengen worden grind, steenslag en zand eerst gedroogd en verwarmd op een temperatuur tussen 180 en 200 graden Celcius. In de juiste verhouding (afhankelijk van het gewenste eindresultaat) worden de bestanddelen daarna vermengd met warme bitumen.
Bij het proces van drogen en verwarmen ontstaan verbrandingsgassen.

In moderne asfaltmenginstallaties worden de gassen, voordat ze de schoorsteen verlaten, zoveel mogelijk gereinigd. Het opgevangen stof wordt weer teruggevoerd in het proces en als vulstof in het asfaltmengsel gebruikt.
Tijdens het verbrandingsproces van aardgas of olie (om de benodigde warmte te genereren) komen verbrandingsresten vrij. Door een gecontroleerde besturing  dient de uitstoot beperkt te blijven.