In de afgelopen dertig jaar is duidelijk geworden dat de mens het milieu aantast. Vele oplossingen zijn bedacht.
Maar door de groei van zowel de bevolking als de welvaart zijn de vervuiling van lucht, water en bodem toch toegenomen en dus nog steeds nijpende problemen.

Geluidhinder en stankhinder zijn verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van burgers.

Fijnstof heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.
 

Stankhinder

 
Stankoverlast kan onder andere veroorzaakt worden door fabrieken, auto's en gierende boeren. Ernstige overlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het kan de natuur verstoren.

>> meer info

 

Geluidhinder

 
In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is er al redelijk snel sprake van geluidsoverlast. Ernstige overlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het kan de natuur verstoren.

>> meer info

 

Fijnstof

 
De fijnstof problematiek krijgt steeds meer aandacht. Fijnstof wordt ook wel omschreven als een 'stille moordenaar'.
Jaarlijks sterven in Nederland duizenden mensen aan de gevolgen hiervan.

>> meer info

 

Overlast melden

 
De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de leefomgeving en zal dus moeten optreden tegen overlast.
Eventueel kunt u terecht bij de Milieuklachtenlijn van uw provincie.

>> meer info