Via deze pagina is het mogelijk om verschillende producten op gemakkelijke wijze te krijgen. De meeste onderdelen kunt u als PDF downloaden.
 
PDF-bestanden zijn te openen met uw versie van Acrobat Reader. Indien u niet over dit programma beschikt, is deze hier gratis te downloaden. Klik daarvoor op de button en volg de aanwijzingen in het nieuwe scherm.
 
Protestposters om zelf te printen op formaat A4 (maat briefpapier)
 
Affiche A (Sterk Meppel) Affiche B Klik op de afbeelding naar keuze.
A: affiche SteM
B: affiche algemeen
      A
 
       B
 
Steunbetuiging aan Heijmans
- bestand als PDF
 
Tekst Meppeler asfaltlied >

 
RIVM-rapport Heijmans van 22-3-2005
  - bestand als PDF
   
Correctie op RIVM-rapport Heijmans van 4-4-2005
  - erratum rapport
  - begeleidende brief
   
Verslag van de gedachtewisseling van 12-7-2005 in schouwburg Ogterop.
  - bestand als PDF
   
Uitspraak door de Raad van State van 6-12-2006
  - bestand als PDF
   
Notitie "Kan alles op Oevers D?" van Sterk Meppel van 26-3-2007
  - bestand als PDF
   
TNO rapport luchtkwaliteit Meppel 2006/2007 van 7-11-2007
  - bestand als PDF
   
Nieuwe milieuvergunning voor asfaltcentrale van 22-11-2007
  - besluit van gedeputeerde staten
  - ontwerpbeschikking
   
Gecorrigeerd ontwerpbesluit milieuvergunning van 01-07-2008
  - ontwerpbesluit
  - voorschriften m.b.t. ontwerpbesluit
   
Nieuwe milieuvergunning voor asfaltcentrale van 26-03-2009
  - besluit van gedeputeerde staten
  - voorschriften
  - bijlage bij besluit
  - bijlage bij besluit
   
Bezwaarschrift Houd Meppel Schoon bij Raad van State van 01-06-2009
  - bezwaarschrift
  - bijlage bij bezwaarschrift
  - rapport EWmilieu-advies