Website Asfaltcentrale Meppel

Sinds het najaar van 2003 is er sprake van dat asfaltfabriek Heijmans zich wil vestigen in Meppel. Het bedrijf beschikt op dat moment over acht asfaltcentrales. De negende zou in Meppel moeten komen.
 
Het bedrijventerrein Oevers D in Meppel is de aangewezen locatie. Dit terrein is geschikt voor zogenoemde categorie 5-bedrijven, zware industrie waartoe ook Heijmans behoort.

De komst van een asfaltcentrale roept nogal wat vragen en protesten op. Volgens velen heeft de fabriek een slechte naam en zullen de activiteiten van de asfaltcentrale gepaard gaan met geluidhinder, stankoverlast en aanzienlijke risico's voor de volksgezondheid.

Deze website is opgezet met het doel enige achtergrondinformatie te geven en een overzicht van de gebeurtenissen in de periode 2003 - 2009.

 

26 augustus 2009
Heijmans ziet af van asfaltcentrale in Meppel
> Lees verder