Heijmans wil een asfaltcentrale in Meppel

Lange tijd was het gebruikelijk dat verschillende bouwbedrijven gezamenlijk asfaltcentrales exploiteerden, zogenoemde combinatiemolens. Om kartelvorming tegen te gaan en onderlinge prijsafspraken te voorkomen, verbood de Tweede Kamer in 2003 de grote bouwbedrijven nog langer gezamenlijk centrales te exploiteren. Ieder groot bouwbedrijf moet nu voorzien in de eigen productie van asfalt. De mededingingsautoriteit NMa ziet daarop toe.

Heijmans beschikt momenteel over acht asfaltbedrijven, zes in Nederland en twee in BelgiŽ. Het noordoosten van Nederland is nog een "witte vlek".
In het plan van spreiding gaat het bedrijf uit van een nieuwe asfaltcentrale in Meppel om daarmee deze zogenoemde "witte vlek" op te heffen.

<< Klik op de illustratie voor een vergroting
(verschijnt in nieuw venster)

Om Oost-Groningen en Drenthe te bedienen, is aanlevering vanuit Den Bosch of Doetinchem volgens het bedrijf ongewenst. Dit vanwege de afstand. Aanlevering vanuit Amsterdam is evenwel mogelijk, maar vergt een goede planning. Volgens Heijmans te risicovol. Een asfaltcentrale in Meppel zou al deze beperkingen opheffen.

Heijmans gaat er van uit dat op korte termijn met de bouw van de asfaltcentrale in Meppel kan worden gestart.
Volgens het bedrijf staat het geldende bestemmingsplan voor industrieterrein Oevers D de exploitatie van een asfaltcentrale toe. Daarbij zou aan alle milieunormen worden voldaan.

Asfaltcentrale voorheen in Alphen aan den Rijn

In de nieuw te bouwen asfaltcentrale in Meppel zullen enkele delen van de ontmantelde centrale in Alphen aan den Rijn worden hergebruikt.
Met betrekking tot deze asfaltcentrale heeft Heijmans in het verleden ruim tien jaar in de clinch gelegen met de gemeente Alphen aan den Rijn. Aanleiding was een voortdurende regen van klachten over stank- en lawaaioverlast. In 2001 was er de nadrukkelijke wens om Heijmans te verplaatsen.

Daarbij raakte het bedrijf in een gecompliceerde juridische strijd gewikkeld met de provincie Zuid-Holland. Reden was dat de provincie constateerde dat Heijmans regels overtrad en meer produceerde in de Alphense centrale dan de toegestane 150.000 ton asfalt per jaar.
In februari 2002 werd bekend dat de asfaltcentrale in Alphen aan den Rijn zou worden gesloten en ontmanteld. Uiterlijk eind 2004 zou Heijmans moeten vertrekken.
De gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt Heijmans ruim 900.000 euro voor de verplaatsing. Tevens koopt de gemeente de vrijkomende grond.
Heijmans moet zorgdragen voor de sloopkosten van de centrale en de sanering van het vervuilde terrein.